Bezpečná komunikace online – co musíte vědět

Bezpečná komunikace online a dostatečné zabezpečení je poměrně ožehavé téma. Rádi bychom zmínili unikátní možnost, kterou WebMeeting nabízí těm z vás, kteří mají vysoké nároky na zabezpečení, případně specifické požadavky. Článek však ocení kdokoliv, kdo komunikuje online.

Nejprve bychom rádi zmínili, že bezpečnost běžné online komunikace je dostačující. Téma článku se týká specifické skupiny dat, která mají vyšší nároky na bezpečnost a během online komunikace vyžadují vyšší zabezpečení. Ukažme si to na příkladu.

Kdy je potřeba věnovat pozornost bezpečné komunikaci online

Pokud komunikujete s přáteli, kolegou nebo probíhá firemní porada, běžně je zajištěná bezpečná komunikace online. Vaše informace se odešlou na vzdálený server či do nějakého typu cloudu, který má své zabezpečení. To si můžete ověřit v certifikaci, kterou platforma poskytuje. Při běžné komunikaci bezpečnost není třeba zásadně řešit.

Jiná situace nastane, pokud zacházíte například s citlivými osobními údaji nebo specifickým druhem informací/dat, která se například běžně nekomunikují a podléhají specifickým nárokům na bezpečnost. V takovém případě to firmy řeší většinou tak, aby veškeré servery přes které běží komunikace, byly pod její kontrolou a splňovaly specifické požadavky na bezpečnost. Typickým příkladem jsou banky, bezpečnostní agentury případně firmy, které nakládají s velmi citlivými údaji, které nejsou běžně dostupné.

Jedna online platforma vs. více online nástrojů

Komplikace může nastat v momentě, kdy v jedné firmě používáte více online nástrojů. Například používáte jednu online platformu pro interní komunikaci, s klienty komunikujete na další platformě a dalším systémem je třeba vaše CRM, které je kapitola sama pro sebe. Nejenže může vzniknout organizační chaos a je to náročné na čas, ale také ne vždy zvládnete kontrolovat tok dat. Proto je jednodušší používat jeden online nástroj, který zastřeší interní komunikaci i komunikaci s klienty a data netečou přes další servery, cloudy a jiná vzdálená úložiště.

Možná tohle vše víte, ale máte pocit, že to jinak vyřešit nejde. Tak právě pro vás může být užitečná unikátní funkčnost WebMeetingu. Po individuální dohodě jsme schopní WebMeeting rozběhnout ve vaší firmě a na vašich serverech, zjednodušeně řečeno. Zásadní výhodou je, že máte maximální kontrolu nad tokem dat. Obrázek v úvodu článku to za nás vystihuje lépe, než odstavce slov.

Jaké výhody poskytuje WebMeeting

  • Vše běží na vašich serverech
  • Máte absolutní kontrolu nad průběhem komunikace
  • Používáte jednu online platformu na veškerou komunikaci
  • Máte přehled
  • Informace se nikde „netoulají“
  • Maximalizujete efektivitu online komunikace

Kam se obrátit

Zabezpečení je citlivá záležitost a v tomto směru máme každý trochu jinak nastavenou laťku. Pokud je toto téma pro vás důležité a máte specifické potřeby na zabezpečení, než je obvyklé, doporučujeme se obrátit přímo na Jana Vorla, který s vámi vše probere individuálně. Případně nastavíte řešení přesně pro vaše potřeby. V každém případě si vyzkoušejte WebMeeting PRO v plné verzi zdarma po dobu 25 dní. To vám hodně napoví a s Honzou pak můžete řešit i vaše konkrétní dotazy a požadavky.

Ing. Jan Vorel

Mobil: +420 777 093 088
E-mail: vorel@ipcc.cz
Web: http://www.ipcc.cz/

Přesvědčte se sami a vyzkoušejte si WebMeeting PRO zdarma na 25 dní!*

*) obsahuje i WebMeeting kavárnu pro 5 lidí navždy zdarma