Novinky ve WebMeetingu – changelog

Aktualizace 23. 6. 2022 – nová funkce: 

Statistiky návštěvnosti shlédnutí záznamů – u setkání si nově kromě statistik účasti na živém on-line setkání můžete nově zobrazit i statistiky shlédnutí záznamů z tohoto setkání.

Aktualizace 13. 6. 2022 – nová funkce: 

Vypínání výchozí prezentace v místnosti (platí pro naplánovaná setkání i pro kavárnu) – deaktivuje přednahrání výchozí prezentace při vytvoření místnosti. K čemu je to dobré: výchozí prezentaci nelze v otevřené místnosti už smazat, takže pokud žádnou prezentaci mít nechcete, třeba protože chcete na obrazovce více místa na webkamery, použijte toto nastavení. Vypínání výchozí prezentace se u plánovaných setkání nastavuje v „Další nastavení“, u kavárny v nastavení kavárny v administraci.

Aktualizace 7. 6. 2022 – nové funkce: 

Funkci přikládání přílohy ve formátu ICS k pozvánkám a zprávám k setkáním lze zakázat, a to pro jakoukoliv zprávu, případně pro všechny zprávy zvoleného setkání. 

Pro jednotlivou zprávu – ve formuláři v poli Nastavení: [x] neposílat ICS přílohu u této zprávy

Pro všechny zprávy setkání – ve formuláři Další nastavení, v poli E-mailové zprávy: [x] neposílat ICS přílohu u žádné ze zpráv  

Aktualizace 25. 5. 2022 – nové funkce:

– K pozvánkám a některým dalším e-mailovýcn zprávám o setkání se nově automaticky přikládá ICS příloha (záznam do elektronického kalendáře).

– Při vytváření nebo úpravě setkání lze nastavit předpokládanou délku setkání, tato slouží k informaci o délce setkání pro posluchače. Pole je nepovinné, není-li uvedeno, použije systém výchozí hodnotu.

Aktualizace 10. 5. 2022 – nové funkce:

U setkání pro veřejnost, na která se mohou účastníci sami přihlašovat, nebo u kterých se mohou účastníci sami přihlašovat k záznamu, lze nastavovat scripty pro analýzu návštěvnosti těchto stránek. Podporovány jsou Facebook Pixel, Google Analytics a Sklik. 

Funkce nastavení analytických scriptů je dostupná pouze pro službu Webmeeting PRO.
Nastavení se provádí ve formuláři Setkání – Další nastavení.

Aktualizace 4. 4. 2022 – nové funkce:

V seznamu posluchačů u setkání lze nově provádět tyto hromadné operace:

– Odhlásit všechny přihlášené on-line
– Odhlásit všechny přihlášené k záznamu
– Všechny přihlášené jen k on-line setkání přihlásit také ke shlédnutí záznamu

Hromadné odhlašování můžete využít mimo jiné po klonování setkání, pokud zamýšlíte odklonovat všechny atributy setkání, ale seznam posluchačů na nové setkání potřebujete prázdný.

Aktualizace 23. 3. 2022 – nové funkce:

Potřebujete-li dočasně využít rozšířené funkce technologie WebMeeting, můžete nově dočastně navýšit typ svého účtu nad rámec stávajícího tarifu.

Navýšení (upgrade) Vašeho účtu lze objednat na jeden měsíc a je zpoplatněno, cena odpovídá rozdílu ceny Vašeho stávajícího tarifu a vybraného vyššího tarifu.

Navýšení tarifu lze vždy o měsíc prodloužit. Jednou navýšený tarif lze dále navýšit, ale jen do konce období stávajícího navýšení. 

Potřebujete-li ale rozšířené funkce technologie WebMeeting trvale, přejděte na vyšší tarif v rámci svého předplatného.

Aktualizace 10. 2. 2022 – změna:

Upravili jsme názvy některých typů setkání – nyní uvidíte na první pohled, pro kolik účastníků je který typ setkání určený. 

Aktualizace 9. 2. 2022 – nová funkce:

Pokud se k setkání smí přihalšovat veřejnost a ke shlédnutí záznamu z něj také, v situaci, kdy lhůta k zapsání se k setkání již uplynula, nabídneme automaticky uživateli alespoň možnost zapsat se ke shlédnutí záznamu z tohoto setkání.

Tato automatická funkce není úmyslně dostupná v případě, že je dostupnost záznamu „dostupné i pro veřejnost (diváci se mohou sami přihlašovat)“ a dostupnost on-line setkání byla „dostupné i pro veřejnost + zveřejněno ve veřejném seznamu“.

Aktualizace 19. 1. 2022 – změna:

Pokud se posluchač zapisuje k setkání pro veřejnost v poslední půlhodině před začátkem nebo dokonce po začátku, nemusí čekat na odkaz ke vstupu na setkání ve svém emailu, ale přes tlačítko na potvrzovací stránce o přihlášení může přímo vstoupit do setkání nebo do čekárny.

Nová funkce je dostupná pro neplacená i placená setkání, pro zapsání se k záznamu se nic nemění.

Aktualizace 10. 1. 2022 – změna:

Na stránce pro přihlášení se k záznamu ze setkání se nově nezobrazuje datum konání tohoto setkání – ukázalo se, že pro část návštěvníků je tato informace matoucí. Pokud chcete datum konání původního setkání zveřejnit, uveďte ho prosím sami v popisu tohoto setkání. 

Aktualizace 8. 12. 2021 – změna:

Zvýšili jsme počet zpráv typu Follow-up (po konání setkání) a Follow-up po shlédnutí záznamu, které lze nastavit u jednoho setkání. 

Původně bylo možné nastavit dvě zprávy Follow-up (po konání setkání), nyní jsou to čtyři. Follow-up po shlédnutí záznamu byl původně možný jen jeden, nyní jsou k dispozici až tři.

Aktualizace 2. 12. 2021 – nová funkce:

Z administrace admin.webmeeting.cz lze objednávat export (vygenerování) existujícího záznamu do formátu mp4 ke stažení a dalšímu použití. Funkce je prozatím experimentální a do odvolání nezpoplatněná.

Aktualizace 18. 11. 2021 – změna:

Uživatelé s testovacím účtem (Trial) mohou nově využít funkci nahrávání ve své kavárně. Po expiraci účtu není funkce nahrávání dostupná.

Aktualizace 27. 10. 2021 – nová funkce:

K dosavadní funkci streamování videa ze setkání (např. na YouTube nebo Facebook) právě přibyla funkce Stramování z kavárny. Funkce se nastavuje v Nastavení kavárny, spouštění a ukončení streamování je automatické podle otevření/zavření místnosti s kavárnou, případně i manuální (v administraci, ve spodní části stránky s nastavením kavárny).