Virtuální přednášková místnost

10.11.2018 Návod 0

 

 • Zobrazí se Vám hlášení Jak chcete připojit zvuk? Můžete zvolit mezi Mikrofon nebo Pouze poslouchat.1. Mikrofon a jeho nastavení
 • Pro použítí mikrofonu musíte odsouhlasit oprávnění. Klikněte na Allow.

Nastavení mikrofonu

V okně se Vám může objevit hlášení WebRTC chyba zvuku. Klikněte na Yes.

Pokud kliknete na No, přejdete přímo do přednáškové místnosti. Mikrofon není v tento moment nastaven a Vy jej nebude moci používat. Budete moci pouze poslouchat. Pokud ho bude chtít v tento moment nastavit, klikněte na ikonku sluchátka (nahoře, uprostřed stránky).

Zobrazí se Vám opět hlášení Jak chcete připojit zvuk? Klikněte na Mikrofon.

Zkouška zvuku

Připojte set k počítači. Mluvte do mikrofonu. Ukazatel úrovně na obrazovce (modrá čára) by se měl pohybovat. Pokud tomu tak není, zkuste nastavit jiný mikrofon z rolovacího menu. Pokud zvuk stále neslyšíte může být chybně připojen headset do počítače. Ujistěte se, že konektory od headsetu máte správně připojeny do socketů. Pozn. mikrofon u bězných sluchátek k telefonu nelze použít. Pokud Vám zvuk funguje klikněte na tlačítko Další.

Nyní vyzkoušejte zvukovou ozvěnu. Řekněte několik slov do mikrofonu. Pokud jste slyšely zvuk klikněte na Ano a budete přesměrováni do přednáškové místnosti. Pokud jste zvuk neslyšeli klikněte na Ne. Systém Vás nasměruje k opětovnému nastavení mikrofonu z předchozího kroku.     2. Pouze poslouchat

 • Při kliknutí na ikonu Pouze poslouchat se dostanete rovnou do virtuální místnosti.

Nahrávání

 • Pro začátek nahrávání nebo jeho ukončení klikněte na ikonu v pravém horním rohu.
 • Vypnutí, zapnutí mikrofonu – pomocí ikonky mikrofonu, která se nachází uprostřed stránky nahoře nebo u jména přednášejícího vpravo.

Uživatelé

 • Pro Nastavení klikněte na ikonku (nachází se v bloku uživatelé v pravém dolním rohu). Zde můžete například Ztlumit všechny uživatele kromě prezentujícího.
 • Po vypnutí uživatelů se Vám vedle ikonek zobrazí text Pozorovatelé ztlumeni.

Omezení funkcí u pozorovatele

 • Klikněte na ikonku Zamknout pozorovatele – z menu vyberte vlastnost (vice vlastností), kterou chcete pozorovateli znepřístupnit a klikněte na Použít.

Chat

 • Nachází se na pravé straně stránky.
 • Pro veřejný chat použijte Všichni. Do modrého rámečku na konci chatu píšete zprávu. Pro odeslání klikněte na modrou šipku nebo zmáčkněte Enter.
 • Pro soukromý chat klikněte na Volby. Klikněte na osobu, s kterou chcete chatovat anonymně. Konverzace se otevře v další záložce chatu.

Použití web kamery

 • Klikněte na ikonu kamery (nahoře, uprostřed stránky)
 • Povolení oprávnění pro prohlížeč. Opět klikněte na Allow.
 • Nyní by Vaše kamera měla být nastavená a Vy můžete Zahájit sdílení
 • Pod náhledem můžete nastavit, kterou kameru chcete používat (pokud jich máte více) a kvalitu přenášeného videa.
 • Video se zobrazí v levém dolním rohu a uvidí jej všichni účastníci.
 • Pro ukončení sdílení videa opět klikněte na ikonku kamerky 
 • Nahrávání videa – klikněte na ikonku v pravém horním rohu  
 • Klikněte na spustit nahrávání Ano. Opětovným kliknutím na ikonu nahrávání zastavíte.

 

Vložení prezentace

 • Pro vložení prezentace klikněte na ikonu mráčku (blok prezentace, levý, dolní roh)klikněte na Vybrat soubor – vyberte soubor z počítače – klikněte na Nahrát. Prezentace se Vám zobrazí ve středovém panelu.
 • Formát dokumentu: .pdf, Word (.docx), PowerPrint (.ppt), Excel (.xlsx), textový dokument (.txt), obrázek (.img) – doporučený formát .pdf

Operace s prezentací:

 • Přesun mezi stránkami – pomocí šipek pod prezentací  
 • Posun po stránce – ikona ruky
 • Kreslení – ikona tužky
 • Geometrické tvary – ikona kruhu, obdélníku, trojúhelníku
 • Text – písmeno T; udělejte rámeček, do kterého budute psát. Pro potvrzení textu klikněte vně rámečku. 
 • Vymazat všechny poznámky – ikona kruhu s křížkem
 • Vrátit poznámku zpět – šipka zpět
 • Vybrat barvu – barevný čtvereček – barevnost podle aktivní barvy
 • Tloušťka čáry – posuvník
 • Start multi-user whiteboard (obdélník s klikatou čárou) – umožňuje účastníkům zasahovat do prezentace (kreslit, psát,…)

 

 • Volba prezentujícího – klikněte na ikonu tabule vlevo od jména budoucího prezentujícího

 

 • Otázky a odpovědi v prezentaci – pokud máte v prezentaci otázky pro publiku, můžete je nechat odpovídat pomocí ikony Zahájit anketu (vedle ikony Nahrát prezentaci)

 

Typy odpovědí:   

Výsledky ankety se Vám zobrazí na obrazovce. Výsledky se zobrazí všem uživatelům po kliknutí na Zveřejnit.

Výsledky smažete pokud kliknete na šipku zpět.

Změna rozvržení stránky – menu v pravém dolním rohu stránky

Vzhled můžete měnit pouze u sebe nebo i u účastníků pomocí ikony šipky. Na obrazovce se Vám objeví hlášení – Your layout has been sent to all participants – klikněte na OK

Podpora (pomoc) – klikněte na ikonu s otazníkem v pravém horním rohu

Odhlášení – ikona v pravém horním rohu – Odhlásit se – Potvrdit odhlášení 

Po ukončení setkání

 • Shlédnutí záznamu ze setkání – v sekci Setkání – vyberte setkání ze seznamu – klikněte na Shlédnout záznam
 • Rozeslání záznamu ze setkání – můžete jednotlivým účastníkům (pokud byl během setkání pořizován) – Setkání – Rozeslat záznam – vyberte komu chcete pozvánku rozeslat – vyplňte zprávu – Odeslat pozvánky 
 • Statistika návštěvnosti – zobrazuje přítomnost jednotlivých účastníků v průběhu setkání